Потписан Споразум о сарадњи са ЈУ „Центар за социјални рад“ БЛ

Дана, 27.5.2019. године потписан је Споразум о сарадњи између споразумних страна:

  • Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и
  • Јавне установе „Центар за социјални рад“ Бања Лука (у даљем тексту Центар).

Споразумне стране су сагласне да овим споразумом регулишу међусобне односе у намјери успостављања и унапређења пословне, педагошке, стручне и научне сарадње.

Сарадња нарочито укључује, али се не ограничава, на сљедеће активности:

  • међусобне посјете стручног и едукативног карактера,
  • извођење практичне наставе за потребе студената Правног факултета,
  • обављање стручне праксе студената Правног факултета у Центру итд.