ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Данас је на Правном Факултету потписан Споразум о сарадњи између нашег Факултета и Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске. Овим Споразумом су створене претпоставке за обављање различитих облика научне, наставне и стручне сарадње, а између осталог, омогућавање и провођење практичне наставе студената Правног факултета у Министарству, провођење заједничких стручних, научних и истраживачких пројеката и размјена искустава, остварених резултата, стручне литературе, и сл.

     

Након потписивања Споразума и краћег разговора о процедури његове даљње реализације, којем су присуствовали министар, г-дин Златан Клокић и декан, проф. др Жељко Мирјанић, са сарадницима, министар је студентима III и IV године одржао предавање на тему „Тренутни положај Републике Српске и Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција“. Министар се у излагању дотакао тема као што су координација процеса европских интеграција у Републици Српској, усклађивање законодавства са правном тековином Европске уније, те расположивим фондовима ЕУ у Републици Српској у оквиру претприступне помоћи. Након тога су услиједили одговори на питања заинтересованих студената. На овај начин је практично покренута и реализација пројекта Правног факултета „Хармонизација права Републике Српске за правом Европске уније“, у оквиру којег ће се у току наредне године обрађивати три преговарачка поглавља (заштита потрошача, јавне набавке и привредна друштва).