Потписан споразум о сарадњи са РУГИП-ом

Потписан споразум о сарадњи са РУГИП-ом

Данас је у свечаној сали Правног факултет Универзитета у Бањој Луци потписан споразум о сарадњи између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИП) и Правног факултета. Споразум су потписали директорица РУГИП-а Босиљка Предраговић и декан Правног факултета проф. др Жељко Мирјанић.

Споразумом су предвиђени различити облици сарадње између ових институција који укључују, али се не ограничавају на извођење практичне наставе студентима свих циклуса студија, обављање студентске праксе, извођење наставе од стране гостујућих предавача, заједничко организовање научних скупова, семинара радионица и сл., учешће у заједничким пројектима итд.

 

Као посебан облик сарадње предвиђено је организовање и извођење практичне наставе студентима из предмета Грађанско право и Земљишно-књижно право који се изучавају на Првом, односно Другом циклусу студија на Правном факултету.

Потписивању Споразума претходило је стручно предавање које су студентима треће године студија одржали директорица РУГИП-а Босиљка Предраговић и замјеник директорице РУГИП-а Срђан Радуљ. Директорица Предраговић је говорила о надлежностима институције на чијем се челу однедавно налази, практичним потешкоћама са којима се у свом раду институиција сусреће, неопходности одређених законских промјена како би се унаприједио њихов рад итд. Посебно је истакла могућност обављања стручне праксе (стажирања) студената у РУГИП-у како би стекли практична знања којима би унаприједели она теоретска знања стечена у наставном процесу на Правном факултету.

Замјеник директорице РУГИП-а Срђан Радуљ је говорио о практичној примјени прелазних и завршних одредби Закона о стварним правима и појединим одредбама Закона о експропријацији. Студенти су искористили присуство угледних гостију из једне од најзначајних институција у Републици Српској и постављали бројна питања из дјелатности РУГИП-а, као што је нпр. рјешавање имовинско-правних односа у оквиру изградње новог моста на локацији тзв. Зеленог моста.