Потписан Споразум о сарадњи са Удружењем стручних сарадника правосуђа у Републици Српској

Потписан Споразум о сарадњи са Удружењем стручних сарадника правосуђа у Републици Српској

Дана, 29.11.2021. године закључен је споразум о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Удружења стручних сарадника правосуђа у Републици Српској.

Споразумом су створене претпоставке за реализацију заједничких активности и пројеката у циљу обављања студентске праксе, приправничких програма и других практичних активности намијењених за обуку студената и приправника/волонтера у органима правосуђа и другим државним органима, умрежавања студената у правосудној заједници у виду представљања студената професионалним удружењима правника и стварања могућности за запошљавање дипломираних правника кроз сарадњу с потенцијалним послодавцима.