Потписан Споразум о сарадњи

Дана 15.3.2019. године потписан је Споразум о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, кога заступа декан проф. др Жељко Мирјанић и Центра за пружање бесплатне правне помоћи, кога заступа директор Снежана Марјанац.

Посебан облик сарадње страна у споразуму односи се на организовање и извођење практичне наставе за потребе студената првог циклуса студија на Правном факултету.

Сарадњу из претходног става овог споразума организоваће декан Правног факултета и директор Центра.

Од сљедеће академске године биће извођена практична настава за потребе студената првог циклуса студија а већ у љетњем семестру ове академске године практична настава изводиће се у оквиру Правне клинике.