Потписани споразуми о сарадњи

Потписани споразуми о сарадњи

Дана, 19.11.2019. године  потписани су споразуми о сарадњи између Правног факултета и сљедећих субјеката: „SECTOR ADS“ ,d.o.o., „SECTOR SECURITY“, d.o.o., „Житопека“, с.з.п.р., Адвокатска канцеларија Стеван Димитријевић, Заједничка адвокатска канцеларија „Пуцар“, Миљкан Пуцар, Славица Граорац и Славко Јандрић и Правобранилаштво Републике Српске.

Предмет ових споразума је обављање стручне праксе од стране студената Правног факултета у наведеним привредним друштвима, адвокатским канцеларијама и Правобранилаштву РС, чиме је проширен круг субјеката са којима је остварена оваква врста сарадње.