Позив за пријаву пројеката у ЕРАЗМУС+ програму.

Категорије у програму ЕРАЗМУС+ у оквиру којих могу да учествују партнерске земље су:
1. Кредитна размјена, рок за пријаву: 5. фебруар 2019. године,
2. Еразмус Мундус заједнички мастер програми, рок за пријаву: 14. фебруар 2019. године,
3. Изградња капацитета, рок за пријаву: 7. фебруар 2019. године,
4. Стратешко партнерство, рок за пријаву: 21. март 2019. године,
5. Савези знања, рок за пријаву: 28. фебруар 2019. године,
6. Жан Моне, рок за пријаву: 22. фебруар 2019. године,

Детаљније информације налазе се на сљедећим линковима:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm