ПОЗИВ ЗА СТУДЕНТЕ III И IV ГОДИНЕ СТУДИЈА ПРАВА И ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ

У оквиру Програма законодавне помоћи кривичним поступцима у Босни и Херцеговини, којег имплементира American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), у партнерству са Lincoln Memorial Универзитетом, Duncan School of Law и уз учешће Правног факултета у Бањој Луци (ПФБЛ) и Правног факултета у Сарајеву (ПФСА),  ABA ROLI објављује позив за учешће за студенте III и IV године права и постдипломских студија на Правном факултету у Сарајеву и Бањој Луци који можете погледати  ОВДЈЕ.

Under the auspices of the American Bar Association Rule of Law Initiative’s (ABA ROLI’s) Program on Legislative Assistance to Bosnia and Herzegovina’s Criminal Procedure Codes, and in partnership with the Lincoln Memorial University Duncan School of Law and with participation by the Law Faculty of Banja Luka (LFBL), and the Law Faculty of Sarajevo (LFSA), ABA ROLI is issuing a call for applications for III and IV year Law Students and Postgraduate studies at the Law Faculties in Sarajevo and Banja Luka.

CALL FOR APPLICATIONFOR – III AND IV LAW STUDENTS AND POSTGRADUATE STUDIES AT THE LAW FACULTIES IN SARAJEVO AND BANJA LUKA  

BiH CPC Spring Internship Video