Практична настава за студенте Правног факултета

Практична настава за студенте Правног факултета

Студентима Правног факултета омогућена је практична настава путем симулација суђења и анализе судске праксе.

У извођењу практичне наставе на наставним предметима Управно право, Управни поступак и управни спор, Кривично процесно право, Грађанско процесно право и Пословно право у академској 2019/20 години учествоваће и афирмисани правници из праксе: Смиљана Мрша, судија Врховног суда Републике Српске, Даниела Миловановић, судија Врховног суда Републике Српске, Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда у Бањој Луци, Миодраг Бајић, замјеник Главног републичког тужиоца, Стеван Димитријевић, адвокат, Петар Ернаут, начелник одјељења за унутрашњу контролу Републичке управе за инспекцијске послове, мр Санда Добријевић Шипка, координатор за истраживање и развој у ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, Јадранка Штркић , ЈУ „Центар за социјални рад“, Невенка Митрић, судија Окружног суда у Бањој Луци, Божана Вулић, судија Окружног суда у Бањој Луци и Биљана Вучетић, судија Основног суда у Бањој Луци.