На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци организује се правна клиника „Правда за дјецу“.

Правна клиника се организује у оквиру пројекта „Правда за свако дијете“ који проводи UNICEF у сарадњи са Шведском агенцијом за развој (SIDA), Швајцарском владом и надлежним ресорним министарствима и институцијама, те невладином организацијом Центар за људска права у Мостару.

Изградња стручних и професионалних капацитета

Студенти имају прилику да изграде своје стручне и професионалне капацитете, унаприједе уже специјализована теоријско-правна и практично-правна знања и вјештине у области правне заштите права и интереса дјеце и младих у различитим правним областима и разним правним поступцима, са нагласком на дјечија права, ресторативну правду, малољетничко правосуђе и пружање бесплатне правне помоћи, и то кроз:

  • уже специјализовану теоријско-правну и практично-правну едукацију, анализу позитивно-правних рјешења и конкретних случајева, рјешавање хипотетичких правних случајева и
  • стручне разговоре са наставницима и сарадницима Правног факултета и правницима практичарима о најчешћим и најважнијим проблемима у подручју приступа правди за дјецу као и могућностима изналажења изводљивих приједлога за побољшање стања у овој области.

Полазници

Као полазници Клинике бирају се студенти треће и четврте године и апсолвенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Укупан предвиђени број полазника Клинике је до двадесет полазника.

Након успјешно завршеног похађања Правне клинике „Правда за дјецу“ полазницима ће бити додијељени цертификати.

Заинтересовани студенти пријаву за похађање Клинике, са биографијом и подацима о просјечној оцјени током студија, достављају путем e-mail адресе:

klinika.pravadjeteta@pf.unibl.org