Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Дебатни клуб „Алкибијад“ уз подршку Фондације Фридрих Еберт организују прво Дебатно видео такмичење „Одрживи развој: стварност или пусти снови?“

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Дебатни клуб „Алкибијад“ уз подршку Фондације Фридрих Еберт организују прво Дебатно видео такмичење „Одрживи развој: стварност или пусти снови?“

Учесници треба да изаберу свог „противника“ у дебати, да изаберу једну од понуђених теза на коју ће сукобити аргументе, да сниме видео дебатних говора и пошаљу га организатору путем овог линка за пријаву.

Тезе:
1. Климатске промјене доприносе све већој глобалној неједнакости.
2. Босна и Херцеговина може подићи удио енергије из обновљивих извора у укупној потрошњи енергије на 80% до 2030. године.
3. Компанија 21. вијека треба да води рачуна о ширим друштвеним интересима, укључујући и бригу о здравој животној средини и одрживом развоју.
4. Босна и Херцеговина може повећати стопу рециклирања комуналног отпада на 60% масе до 2030. године.

5. Градови и општине у Босни и Херцеговини треба да обезбиједе да најмање 50% њихове површине буде зелена површина.

Један учесник снима афирмативни говор на изабрану тезу, поштујући сва правила афирмативног говора, а други учесник снима негацијски говор на исту тезу, поштујући сва правила негацијског говора. Оба снимка се учитавају на youtube (учесници могу подесити приватност видеа на unlisted или на public, али не на private).Уколико имате техничких проблема или недоумица у вези са пријавом, можете нам се обратити путем електронске поште: dk.alkibijad@pf.unibl.org.

Право учешћа имају сви студенти основних и мастер студија.

Рок за пријаве: 14-28.11.2020. године.

Три најбоља дебатна говора ће бити награђена новчаним наградама у износу од 400 КМ, 200 КМ и 100 КМ.