ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У НОВОМ САДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НА МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У НОВОМ САДУ

Представници Правног факултета Универзитета у Бањој Луци: проф. др Валерија Шаула, проф. др Љиљана Мијовић и Његослав Јовић, ма, виши асистент, излагали су своје радове на међународној научној конференцији „Правна традиција и нови правни изазови“, која је одржана 03. и 04.10.2019. године у Новом Саду.

Конференцију је организовао Правни факултет Универзитета у Новом Саду, уз подршку Међународног научног одбора, у чијем су саставу водећи европски правници: проф. др Кристијан фон Бар, некадашњи руководилац Студијске групе за израду Европског грађанског законика, академик Лајош Векаш, руководилац радне групе која је израдила мађарски Грађански законик, проф. др Мауро Бусани, руководилац највећег европског научноистраживачког и развојног пројекта у области европског приватног права „Заједничко језгро европског приватног права“ (Common Core of European Private Law), проф. др Јан Лазар, учесник у изради Грађанског законика Словачке и др Никола Гавела, професор емеритус Правног факултета Свеучилишта у Загребу.

Учесницима конференције су се на пленарном засједању обратили проф. др Бранислав Ристивојевић, декан Правног факултета Универзитета у Новом Саду и проф. др Душан Николић, предсједник Организационог одбора конференције.

Посебан гост конференције био је  судија Суда правде Европске уније, проф. др Марко Илешич, извјестилац у чувеном случају Гугл против Шпаније (Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzáles, случај C-131/12), који се у међународним круговима сматра најзаслужнијим за уобличавање тзв. „права да се буде заборављен“ (Right to be Forgotten). Судија Илешич је, на примјеру неколико случајева из праксе Европског суда правде, говорио на тему „Заштита личних података наспрам слободе информисања“.

Током конференције, у једанаест паралелних сесија, представљено је око 60 научних радова аутора из седам различитих држава. Паралелно са радом међународне научне конференције, одржани су округли столови на тему „Сарадња правних факултета у Југоисточној Европи“ и „Климатске промјене: природни и друштвени закони“.

Културни програм конференције обухватио је посјету Музеју Војводине, обилазак Петроварадинске тврђаве и обилазак најзначајнијих институција у Сремским Карловцима.

Запажено учешће представника Правног факултета Универзитета у Бањој Луци не представља само промоцију факултета и универзитета којем припадају, него и конкретну реализацију активности из Уговора о наставној, научној и пословној сарадњи, који су правни факултети Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Новом Саду потписали 2012. године.