Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Правно-историјске студије

Мастер студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Институције римског права 3+1 10
2. Упоредна правна традиција 3+1 10
3. Правна традиција српског народа 3+1 10
4. Изборни предмет 2+1 5
5. Изборни предмет 2+1 5
6. Завршни рад 20
Листа изборних предмета Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Рецепција римског права
2. Грађански судски поступак у римском праву
3. Методе и технике правноисторијског истраживања
4. Уставна историја Србије 1835-1914. године
4. Душаново законодавство
4. Кодификације права у Новом вијеку
7. Страни језик – Правна терминологија – ( Енглески или Руски )