Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Четврта година

Основне академске студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Управни поступак и управни спор 4+2 8
2. Грађанско процесно право 4+2 8
3. Пословно право 4+2 7
4. Правна медицина 3+1 4
5. Изборни предмет 3+1 3
6. Међународно арбитражно право 4+2 6
7. Међународно приватно право 4+2 8
8. Међународно пословно право 4+2 8
9. Право интелектуалне својине 3+1 5
10. Изборни предмет 3+1 3
Листа изборних предмета (VII семестар) Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Дипломатско-конзуларно право 3+1 3
2. Јавна управа 3+1 3
3. Правни аспекти заштите животне средине 3+1 3
4. Организовани криминалитет 3+1 3
5. Упоредни политички системи 3+1 3
Листа изборних предмета (VIII семестар) Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Велики правни системи 3+1 3
2. Посебни управни поступци 3+1 3
3. Банкарско и берзанско право 3+1 3
4. Право осигурања 3+1 3
5. Криминалистика 3+1 3
Напомена:

Наставно-научно вијеће на почетку сваке школске године одлучиваће за које ће се наставне предмете из групе изборних предмета изводити настава за ту школску годину.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Теорија државе и права 5+2 10
2. Основи социологије са социологијом права 4+2 7
3. Општа историја државе и права 3+2 6
4. Основи економије за правнике 4+2 7
5. Римско право 5+2 10
6. Национална историја државе и права 4+2 7
7. Правна етика 4+2 7
8.а Енглеска правна терминологија 4+2 6
8.б Руска правна терминологија 4+2 6

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Кривично право 5+2 9
2. Насљедно право 4+2 6
3. Грађанско право 5+2 9
4. Финансијско право 4+2 6
5. Уставно право 5+2 10
6. Правно нормирање 3+2 6
7. Право Европске уније 4+2 7
8. Породично право 4+2 7

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Криминологија са пенологијом 4+2 6
2. Кривично процесно право 4+2 8
3. Управно право (општи и посебни дио) 4+2 8
4. Радно и социјално право 4+2 8
5. Међународно кривично право 4+2 8
6. Облигационо право 5+2 10
7. Међународно јавно право 4+2 8
8. Изборни предмет 3+1 4
Листа изборних предмета (VI семестар) Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Изборно и парламентарно право 3+1 4
2. Правне и политичке теорије 3+1 4
3. Правна реторика 3+1 4