Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Прва година

Основне академске студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Теорија државе и права 5+2 10
2. Основи социологије са социологијом права 4+2 7
3. Општа историја државе и права 3+2 6
4. Основи економије за правнике 4+2 7
5. Римско право 5+2 10
6. Национална историја државе и права 4+2 7
7. Правна етика 4+2 7
8.а Енглеска правна терминологија 4+2 6
8.б Руска правна терминологија 4+2 6
Образложење:

Приликом уписа II семестра студент бира један од понуђених страних језика.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Кривично право 5+2 9
2. Насљедно право 4+2 6
3. Грађанско право 5+2 9
4. Финансијско право 4+2 6
5. Уставно право 5+2 10
6. Правно нормирање 3+2 6
7. Право Европске уније 4+2 7
8. Породично право 4+2 7

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Криминологија са пенологијом 4+2 6
2. Кривично процесно право 4+2 8
3. Управно право (општи и посебни дио) 4+2 8
4. Радно и социјално право 4+2 8
5. Међународно кривично право 4+2 8
6. Облигационо право 5+2 10
7. Међународно јавно право 4+2 8
8. Изборни предмет 3+1 4
Листа изборних предмета (VI семестар) Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Изборно и парламентарно право 3+1 4
2. Правне и политичке теорије 3+1 4
3. Правна реторика 3+1 4

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Управни поступак и управни спор 4+2 8
2. Грађанско процесно право 4+2 8
3. Пословно право 4+2 7
4. Правна медицина 3+1 4
5. Изборни предмет 3+1 3
6. Међународно арбитражно право 4+2 6
7. Међународно приватно право 4+2 8
8. Међународно пословно право 4+2 8
9. Право интелектуалне својине 3+1 5
10. Изборни предмет 3+1 3
Листа изборних предмета (VII семестар) Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Дипломатско-конзуларно право 3+1 3
2. Јавна управа 3+1 3
3. Правни аспекти заштите животне средине 3+1 3
4. Организовани криминалитет 3+1 3
5. Упоредни политички системи 3+1 3
Листа изборних предмета (VIII семестар) Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Велики правни системи 3+1 3
2. Посебни управни поступци 3+1 3
3. Банкарско и берзанско право 3+1 3
4. Право осигурања 3+1 3
5. Криминалистика 3+1 3