Презентација резултата пројекта „Правични тржишни услови за конкурентност у јадранском региону“, 1. 12. 2022. године на Правном факултету

Презентација резултата пројекта „Правични тржишни услови за конкурентност у јадранском региону“, 1. 12. 2022. године на Правном факултету

Позивају се студенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци да присуствују презентацији резултата пројекта под називом „Правични тржишни услови за конкурентност у јадранском региону“ (енг. Fair Market Conditions for Competitiveness in the Adriatic Region), који je реализовала Организација за економску сарадњу и развој (енг. OECD) у сарадњи са више универзитета, међу којима је и Универзитет у Бањој Луци.

Тема презентације је „Креирање економске реформе као подршка правичним тржишним условима у Босни и Херцеговини“ (енг. Economic reform making in support of fair market conditions in Bosnia and Herzegovina), а резултате пројекта ће презентовати Хендрик Босхамер (енг. Hendrik Bosshammer), пројект менаџер Одјељења за југоисточну Европу при Директорату за глобалне односе и сарадњу у Организацији за економску сарадњу и развој.

Презентација ће се одржати у четвртак, 1. децембра 2022. године на Правном факултету (сала 78/II спрат) од 12:30 часова.

Резултати пројекта ће бити презентовани на енглеском језику.

Више о пројекту.