Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Догађаји

22.06.2017+++

Пријемни испит-


Пријемни испит за упис на Правни факултет одржаће се 26.06.2017. године у амфитеатру Факултета, са почетком у 09.00 часова, и састоји се од два теста из Историје и из Српског језика и књижевности, од којих сваки садржи по 25 питања.
Сваки потпуно тачан одговор доноси по један бод.
Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 70.00 КМ. Тај износ се може уплатити у било којој банци или пошти на доље наведени жиро рачун, прије подношења пријаве на конкурс.
Начин попуњавања уплатнице (за полагање пријемног испита):


КАНДИДАТИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПОНЕСУ ЛИЧНE ДОКУМЕНТE (ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ).

РАНГ ЛИСТА

Редослијед кандидата за упис на прву годину I циклуса студија утврђује се на основу:
-    Општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе; број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи за бројем 10), и
-    Резултата на пријемном испиту (од 0-50 бодова).
По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова.
       Избор кандидата се врши према укупном броју бодова, а у случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту. Право уписа немају кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова. Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената коју именује декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.
-    Објављивање резултата (ранг-листа кандидата) је 28.06.2017 године до 14.00 часова. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли Правног факултета. Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштиће се подносиоцу приговора и објавити на огласној табли Факултета.

У П И С

Упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 03-07. јула 2017. године (сваког дана од 08-16 часова). Уколико неко од кандидата који су остварили право на упис, то не учини у предвиђеном року, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.Висина накнаде за школовање (школарине) за студенте који плаћају школарину утврђује се одлуком Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, на приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању.


Датум објаве - 22.06.2017

Повезани чланци


Нисте задовољни добијеним информацијама?

Све информације о упису можете добити на линку Информације о упису