Пријемни испити на УНИБЛ 26. јуна 2023.

Пријемни испити на УНИБЛ 26. јуна 2023.

Полагање пријемних испита за упис на први циклус студија на свим факултетима / Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) заказано је за 26. јуни 2023. године. 

Конкурс за упис нове генерације студената на Универзитету у Бањој Луци биће објављен 7. јуна 2023. године на интернетској страници Универзитета и у дневним новинама.

Како је предвиђено Академским календаром Универзитета у Бањој Луци, пријем докумената за упис студената у академској 2023/2024. години је од 19. до 23. јуна 2023. године, а упис примљених кандидата је планиран од 3. до 7. јула 2023. године. Конкурс за упис у другом уписном року биће објављен 16. августа, док пријем докумената за полагање пријемних испита траје од 28. августа до 1. септембра 2023. године. План је да се пријемни испити у другом року одрже 4. септембра, а упис примљених кандидата је од 11. до 15. септембра 2023. године.

Универзитет у Бањој Луци водећа је високошколска научно-образовна институција у Републици Српској и други по величини универзитет у Босни и Херцеговини. Настава се данас изводи на 66 студијских програма првог циклуса студија, на 64 програма другог циклуса, уз два комбинована студијска програма, те на 13 студијских програма и једном комбинованом студијском програму трећег циклуса студија. Студијски програми углавном су организовани према тростепеном моделу 4 + 1 + 3, док је на појединим факултетима присутан и модел 3 + 2 + 3. Тренутно на Универзитету студира око 15.000 студената из свих крајева Републике Српске, али и из иностранства. Од оснивања до данас, на Универзитету у Бањој Луци дипломе је стекло 47.406 кандидата и то: 43.683 дипломца првог циклуса студија, 1161 магистар, 1176 мастера и 886 доктора наука.

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у склопу два универзитетска кампуса, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе студентски домови са ресторанима, спортским теренима, студентским клубовима и Универзитетским рачунарским центром. Универзитет располаже свим неопходним просторним капацитетима, почевши од учионица и амфитеатара, преко читаоница и библиотека, до лабораторија и рачунарских сала. Укупна површина учионица износи око 16.000 м2, а лабораторијског простора око 10.000 м2. Већина учионица опремљена је видео-пројекторима и рачунарима за приказивање дигиталних наставних садржаја. Универзитет има и 20 рачунарских сала. Библиотеке чланица УНИБЛ посједују преко 250.000 књига, а претплаћене су и на велики број научних часописа.