Проф. др Игор Милинковић на међународном научном скупу у Луцерну

Проф. др Игор Милинковић на међународном научном скупу у Луцерну

Проф. др Игор Милинковић учествовао је на 29. свјетском конгресу Међународног удружења за филозофију права и социјалну филозофију, који је под називом „Достојанство, демократија, диверзитет“, одржан у Луцерну (Швајцарска) у периоду од 07. до 12. јула 2019. године.

Током трајања Конгреса, 1300 учесника из свих дијелова свијета расправљало је о релевантним правнотеоријским, правнофилозофским и биоетичким темама. Проф. др Игор Милинковић је на Конгресу поднио два реферата.