Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за државноправне науке

Проф. др Игор Милинковић

Ванредни професор
  • Број телефона +387 51 339 025
  • Email igor.milinkovic@pf.unibl.org
  • Консултације Сваки дан
  • Број кабинета 11 (приземље)
"Ужа научна област: Теорија државе и права"

Предмети: Теорија државе и права, Правна Етика, Велики правни системи

Основни биографски подаци
  • Датум и мјесто рођења: 29.05.1974. Бања Лука
  • Основне студије: 1993-1998. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Локална самоуправа и владавина права" одбраниo у априлу 2004. године на Правном факултету Универзитета у Београду
  • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Механизми заштите владавине права на локалном нивоу са посебним освртом на БиХ" одбраниo у октобру 2009. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
  • 1999 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор на предметима: Теорија државе и права и Правна етика;
  • 2009 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор на предмету Основе права.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Године 2000. био је полазник Међународне љетње школе Палић 2000 - "Модернизација локалне заједнице у југоисточној Европи". Учесник је тренинг-програма "Management of Education & Learning" (Менаџмент образовања и учења), у организацији Norwegian School of Management BI - Осло (2003/2004, положио са одликом). Учешће на међународном савјетовању правника "Октобарски правнички дани" на којем је од 2005. до 2013. године имао реферат. Године 2013. учествовао је са рефератом на Деветој свјетској конференцији Катедре за биоетику УНЕСКО-а (Напуљ, Италија, 19-21. новембар). У априлу 2014. године поднио је реферат на Европској конференцији о здравственом праву: "Приступ здравственој њези - у потрази за правном мапом пута", у организацији Европског удружења за здравствено право - EAHL (Рига, Летонија, 28-29. април). У јулу 2014. године поднио је реферат на Шестој међународној конференцији о правној етици: "Правна етика у раздобљу регулаторних промјена", у организацији Међународног удружења за правну етику (Лондон, Енглеска,10-12. јул).
Аутор је једне научне монографије, петнаест научних радова и једног стручног рада.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.