Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за међународно право

Проф. др Љиљана Мијовић

Ванредни професор
 • Број телефона +387 51 339 035
 • Email ljiljana.mijovic@pf.unibl.org
 • Консултације Сваки дан
 • Број кабинета 53 (I спрат)
"Ужа научна област: Међународно право"

Предмети: Међународно јавно право, Дипломатско-конзуларно право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 21.04.1964. Бања Лука
 • Основне студије: 1983-1987. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Правни аспект утицаја међународних организација на државну сувереност" одбранила је 1997. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Тенденције развоја међународноправног субјективитета" одбранила је 2002. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 2011 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор на предмету Међународно јавно право;
 • 2011 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор на предмету Дипломатско-конзуларно право
 • 2004 - 2011 --- Европски суд за људска права у Стразбуру - судија;
 • 1989 - 2004 --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент на предмету Међународно јавно право.
Функције и мандати
 • 1999 - 2004 --- Директор Универзитетског центра за људска права у Бањој Луци.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовала је у раду низа домаћих и међународних научних скупова и конференција, а до сада је објавила преко тридесет научних и стручних радова, и сарађивала у више од 20 научноистраживачких пројеката на међународном нивоу. Усавршавала се у Холандији, Италији, Шведској, Аустрији, Француској, Белгији и Сједињеним америчким државама.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.