Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско и пословно право

Проф. др Марко Рајчевић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 054
 • Email marko.rajcevic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 60 (II спрат)
"Научна област: Пословно право и право привредних друштава"

Предмети: Пословно право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 10.06.1953. Госпић
 • Основне студије: 1972-1976. Правни факултет Универзитета у Сарајеву (одјељење у Бањој Луци)
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Уговори робног промета са елементима мандата" одбранио 1986. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Уговор о посредовању" одбранио 1989. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 1978 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предмету: Пословно право;
 • 2012 - данас --- Уставни суд Републике Српске - судија.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на већем броју домаћих и међународних конференција, од којих су најзначајније: "Изградња и функционисање правног система Републике Српске", АНУРС, Бања Лука, 2012; "Реформа стечајног права у земљама Јужне Европе" ГТЗ, Охрид, 2005; "Законодавство и пракса стечајног поступка", ГТЗ, Бања Лука, 2008; "Реформа пословног права у земљама Југоисточне Европе", ГТЗ, Цавтат, 2005; "Правни аспекти јавних служби", Бања Лука, 2003; "Правни аспекти електронског пословања", Бања Лука, 2010.
Објавио је преко осамдесет научних и стручних радова у домаћим и међународним часописима, те пет уџбеника и монографија.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.