Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за кривично право

Проф. др Милош Бабић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 051
 • Email m.babic@pravobl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета 64 (II спрат)
"Ужа научна област: Кривично право и кривично процесно право"

Предмети: Кривично право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 11.03.1948. Горње Ратково
 • Основне студије: 1970-1974. Правни факултет Универзитета у Сарајеву
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Припремање извршења кривичног дјела" одбранио 09.05.1979. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Крајња нужда у кривичном праву" одбранио је 14.10.1983.године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
 • 1975 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предметима: Кривично право, Међународно кривично право;
 • 2005 - данас --- Суд Босне и Херцеговине - судија;
 • 1999 - данас --- Висока школа Унутрашњих послова Бања Лука, редовни професор на предмету Кривично право.
Функције и мандати
 • 1998 - 2001 --- Члан Привремене изборне комисије БиХ;
 • 1991 - 1996 --- Декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • 1986 - 1988 --- Продекан за наставу Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на више од 100 домаћих и међународних скупова, од којих су најзначајнији: Међународни конгрес за Међународно кривично право у Лисабону (1978), Међународна научна конференција на Правном факултету у Љубљани (2010), Међународни научни скуп за Кривично право у Охриду (2009), Међународно удружење за Кривично право Србије на Тари (2006-2014).
Учествовао у многим пројектима и експертним групама за израду закона, те је био главни редактор Кривичног законика Републике Српске који је ступио на снагу 2000. године. Предсједник је Удружења за кривично право и криминологију Републике Српске. Био је члан тима за успоставу Вијећа за ратне злочине при Суду БиХ.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.