Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за управно, радно и социјално право

Проф. др Мирјана Рађеновић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 021
 • Email mirjana.radjenovic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 67 (II спрат)
"Научна област: Управно право и управа"

Предмети: Управни поступак и управни спор, Посебни управни поступци

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 31.10.1953. Бања Лука
 • Основне студије: 1972-1976. Правни факултет Универзитета у Сарајеву
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Ћутање управе у југословенском праву" одбранила 1988. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Нерјешавање у управним стварима" одбранила 1994. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 1978 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предмету: Управни поступак и управни спор;
 • 2003 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - ванредни професор, редовни професор на предмету: Управни поступак;
 • 1996 - 2002 --- Виша школа унутрашњхих послова у Бањој Луци - професор.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовала на већем броју домаћих и међународних конференција, од којих су најзначајније: „Изградња и функционисање правног система Републике Српске“, одржаном у Бањој Луци 19. и 20.6.1997. године; Округли сто, одржан у Бањој Луци 27.2.2003. године, који је организовао Омбудсман Републике Српске и под покровитељством Амбасаде Италије; Међународни научни скуп на тему „Реформа државне управе и даљи правци развоја“, одржан у Бањој Луци 11.3.2004. године; Међународна конференција на тему „Реформа јавне управе кроз функционалне прегледе“ одржама под покровитељством Савјета министара Босне и Херцеговине и Делегације Европске комисије у Босни и Херцеговини, у Сарајеву 5.5.2004. године; редовно учествује на међинародном савјетовању „Октобарски правнички дани“ на тему „Изградња и функционисање правног система“.
На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2005. године била је водитељ Клинике за Управно процесно право, а у сврху реализације Пројекта Америчке агенције за реформу управе и процедуралних система (ALPS) у Босни и Херцеговини; При Агенцији за државну управу Републике Српске била је ангажована у реализацији Пројекта институционалне подршке Акционом плану Владе Републике Српске за реформу државне управе и под покровитељством Колеџа за државну управу Велике Британије, односно Oдјељења британске Владе за међународни развој (DFID), SIGME и Канцеларије високог представника (OHR), учествовала у изради Нацрта Закона о административној служби у управи Републике Српске; Од стране Агенције за државну управу Републике Српске, а у складу са Акционим планом Владе Републике Српске за обуку, едукацију и развој државних службеника у периду од 2003.-2006. године, била је укључена у реализацију Темпус пројекта (Европске комисије) за обуку државних службеника; Од стране Фонда за развој и запошљавање Републике Српске, а уз подршку Владе Шведске и Свјетске банке, 2005. године, као консултант, била је укључена у Пројекат за провођење програма обуке инспектора у реформи инспекција у Републици Српској. До сада је у признатим домаћим и страним часописима објавила око 45 стручних и научних радова, један стручни приручник и три уџбеника.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.