Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Политикологија

Проф. др Никола Поплашен

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 304 001
 • Email nikola.poplasen@fpnbl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета ФПНБЛ
"Научна област: Политичка теорија"

Предмети: Правне и политичке теорије

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 15.12.1951. Сомбор
 • Основне студије: 1970-1974. Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву
 • Магистарска теза: Магистарску тезу одбранио 1980. године на Факултету политичких наука Универзитета у Сарајеву.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију одбранио 1986. године на Факултету политичких наука Универзитета у Сарајеву.
Радно ангажовање
 • 1993 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - редовни професор на предметима: Политичка антропологија;
 • 1993 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор, редовни професор на предмету: Правне и политичке теорије;
 • ???? - ???? --- Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор на предметима: Увод у политичке науке и Политичка филозофија.
 • 1974 - ???? --- Студијски центар Градске конференције Савеза комуниста у Сарајеву - истраживач и сарадник.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на већем броју домаћих и међународних конференција. Објавио је више од 120 научних радова, као и неколико уџбеника и монографија.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.