Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за управно, радно и социјално право

Проф. др Петар Кунић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 047
 • Email p.kunic@pravobl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета 55 (I спрат)
"Ужа научна област: Управно право и управа"

Предмети: Управно право (општи и посебни дио), Јавна управа

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 13.02.1949. Глинице код Слуња
 • Основне студије: 1968-1971. Виша управна школа у Загребу 1968-1978. Правни факултет Универзитета у Загребу
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Одлучивање у самоуправним интересним заједницама" одбраниo 1987. године на Правном факултету у Загребу
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Тенденције у подруштвљавању државне управе" одбраниo 1992. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
 • 1992 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор, редовни професор на предмету на предметима: Управно право (општи и посебни дио) и Јавна управа.
 • 1987 - 1992 --- Факултет политичких наука у Загребу - предавач на предмету Управно право;
 • 1971 - 1992 --- Виша управна школа у Загребу - секретар.
Функције и мандати
 • 2010 - данас --- Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и предсједавајући Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, те члан Уставноправне Комисије;
 • 2002 - 2006 --- Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и први подпредсједник Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;
 • 2001 - 2002 --- Потпредсједник Владе Републике Српске и министар управе и локалне самоуправе.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на већем броју домаћих и међународних конференција, од којих се посебно издваја: Дејтон, 2000. године, поводом петогодишњице Дејтонског споразума на тему: "Тенденције у примјени Дејтонског споразума"; Сегедин, 2002. године, на тему: "Финансирање локалне самоуправе"; Атина, 2002. године, на IV медитеранској конференцији, на тему: "Дисфункције у примјени Дејтонског споразума". Учествовао је и на многим домаћим научним скуповима о реформи јавне управе, локалне самоуправе, имплементације Дејтонског споразума и расправама о промјени Устава. Објавио је више од 60 научних и стручних радова, углавном у домаћим часописима а дијелом и страним часописима.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.