Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско и пословно право

Проф. др Ранка Рачић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 064
 • Email ranka.racic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета 66 (II спрат)
"Научна област: Грађанско право и Грађанско процесно право"

Предмети: Грађанско процесно право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 10.02.1963. Мостар
 • Основне студије: 1982-1985. Правни факултет Универзитета у Мостару
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Начело диспозитивности у грађанском парничном поступку" одбранила 18.06.1991. године на Правном факултету Универзитета у Нишу.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Сукцесија у процесном односу" одбранила 16.10.1997. године на Правном факултету Универзитета у Нишу.
Радно ангажовање
 • 2008 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - редовни професор на предмету: Грађанско процесно право;
 • 2000 - данас --- Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву - доцент, ванредни професор, редовни професор;
 • 1986 - 2000 --- Правни факултет Универзитета у Мостару - асистент, виши асистент.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовала на више радионица, савјетовања, семинара и скупова на територији БиХ, Србије, Црне Горе и Хрватске: Правничко савјетовање „Октобарски правнички дани“, Бања Лука; Међународни научни скуп „Копаоничка школа природног права“, Копаоник; Међународни научни скуп „Правници у господарству“, Опатија; Међународни научни скуп “Правници у привреди, Врњачка Бања; Савјетовање правника у Неуму; Савјетовање из области грађанског права, Јахорина; „Актуелна питања стечајног права“, Бања Лука; „Актуелности привредне легислативе као детерминанта развоја економија држава у региону“ Нови Сад.
До сада објавила преко деведесет научних и стручних радова у научним часописима у Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и Хрватској. Аутор је више научних монографија и универзитетских уџбеника.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.