Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за међународно право

Проф. др Слађана Мирјанић

Ванредни професор
 • Број телефона ---
 • Email sladjana.mirjanic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета ---
"Ужа научна област: Заштита животне средине"

Предмети: Правни аспекти заштите животне средине

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 04.11.1954. Хрваћани, Прњавор
 • Основне студије: 1973-1977. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Правно уређеивање посебне заштите радника на електронским рачунарима и видео терминалима" одбранила 1991. године на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Правно-организационе и ергономске мјере заштите радника на електронским рачунарима и видео терминалима" одбранила 2001. године на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу.
Радно ангажовање
 • 2009 - данас --- Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци - ванредни професор на предмету Правни аспекти заштите животне средине;
 • 2007 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - ванредни професор на предмету Правни аспекти заштите животне средине;
 • 2001 - данас --- Машински факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор на предмету.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовала на домаћим и међународним научним скуповима у Софији, Габрову, Русији, Београду, Зрењанину, Врњачкој Бањи и Бањој Луци гдје је до сада објавила 33 рада. Од значајнијих пројеката издвајају се: Утицај оспособљавања за безбједан рад на унапређивање квалитета радне и животне средине и ефикасности рада, Институт заштите, екологије и информатике; Идентификација и попис полифлорованих бифенила у Републици Српској, Институт заштите, екологије и информатике.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.