Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за кривично право

Проф. др Урош Пена

Ванредни професор
 • Број телефона +387 51 339 024
 • Email uros.pena@pf.unibl.org
 • Консултације Послије предавања
 • Број кабинета 3 (приземље)
"Научна област: Криминалистика"

Предмети: Криминалистика

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 31.10.1959. Мркоњић Град
 • Основне студије: 1979-1982. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Нови концепт рада полиције у заједници и његова имплементација, са освртом на БиХ" одбранио 2006. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Стратегије супротстављања криминалитету, са освртом на рад полиције у заједници" одбранио 2008. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.
Радно ангажовање
 • 2011 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - доцент, ванредни професор на предмету: Криминалистика;
 • 2010 - данас --- Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву - доцент, ванредни професор на предметима:
 • 2004 - данас --- Висока школа унутрашњих послова Бања Лука - доцент, ванредни професор на предметима:
 • 2010 - данас --- Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ - замјеник директора;
 • 1988 - 2010 --- Министарство унутрашњих послова Републике Српске.
Функције и мандати
 • 2006 - 2010 --- Директор полиције у Министарству унутрашњхих послова Републике Српске.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
У току професионалне полицијске и наставничке дјелатности учествовао је у више стручних и научних семинара, расправа и едукација од којих издвајамо: Округли сто "Рад полиције у заједници", Бања Лука, 2004. године; Округли сто "Организовани криминалитет са освртом на илегалне миграције", Украјина, 2005. године; Научно-истраживачки пројекат „Рад полиције у заједници“, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука 2006. године; International Police Executive Symposium, ’’Urbanization and Security’’, 14th Annual Meeting, Dubai, April 8-12, 2007; Научно истраживачки пројекат 'Спречавање корупције у МУП-а Републике Српске, МУП-а РС, 2007. годинe; Научни скуп, „Значај дигиталних доказа у кривичном поступку“, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, Ханс Зејдел фондација, Бања Лука 2012. године; Научни скуп, „ Доказивање – једини пут утврђивања спорних чињеница“, Интернационалне асоцијације криминалиста, Источно Сарајево 2014. године.
У досадашњем научном и стручном раду објавио је 38 радова у домаћим и страним часописима. Објавио је шест уџбеника и монографија.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.