Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за међународно право

Проф. др Валерија Шаула

Редовни професор
  • Број телефона +387 51 339 061
  • Email valerija.saula@unibl.rs
  • Консултације Послије предавања
  • Број кабинета 73 (II спрат)
"Научна област: Међународно право"

Предмети: Међународно приватно право

Основни биографски подаци
  • Датум и мјесто рођења: 14.06.1961. Бања Лука
  • Основне студије: 1980-1984. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Мјеродавно право за међународну продају робе-Хашка конвенција о мјеродавном праву за међународну продају робе из 1986. године" одбранила 18.04.1989. године на Правном факултету Универзитета у Загребу.
  • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Унификација правила о мјеродавном праву за уговорне обавезе у оквиру Европске заједнице" одбранила 20.02.1992. године на Правном факултету Универзитета у Загребу.
Радно ангажовање
  • 1985 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предмету Међународно приватно право;
Функције и мандати
  • 2008 - данас --- Проректор за међународну сарадњу Универзитета у Бањој Луци;
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Институционални координатор међународног пројекта «Јачање система осигурања квалитета у високошколским установама Западног Балкана као подршка националом и регионалном планирању» (158999-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR); Члан Савјетодавног одбора међународног пројекта Финске и Босне и Херцеговине «Gender равноправност и једнакост»; екстерни евалуатор пројекта «Заштита права дјеце», који се проводио у институцији Омбудсмана Републике Српске; члан радног/пројектног тима и сарадник на пројекту за израду «Стратегије развоја туризма Републике Српске за период од 2010.-2020. година», по налогу Министарства трговине и туризма Републике Српске, члан Матичне комисије Министарства науке и технологије Републике Српске за избор научно-истраживачких пројеката за област друштвених наука.
Боравила на усавршавању и конференцијама у више земаља Европе: Аустрији, Белгији, Бугарској, Грчкој, Италији, Мађарској, Македонији, Малти, Норвешкој, Њемачкој, Словенији, Србији, Француској, Хрватској, Црној Гори и Шпанији. Објавила три уџбеника и једну монографију, те преко педесет чланака у часописима и зборницима радова са домаћих и међународних конференција. Активно говори енглески језик.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.