Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за управно, радно и социјално право

Проф. др Жељко Мирјанић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 046
 • Email zeljko.mirjanic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 44 (I спрат)
"Ужа научна област: Радно и социјално право"

Предмети: Правно нормирање, Радно и социјално право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 17.10.1959. Бања Лука
 • Основне студије: 1978-1982. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Радни односи научно-наставног подмлатка" одбраниo 1987. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска теза: Докторску тезу под називом "Радни односи научно-наставног и научног кадра" одбраниo 1992. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 1984 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право;
 • 2008 - данас --- Машински факултет Универзитета у Бањој Луци - редовни професор на предмету Радно право;
 • 2000 - данас --- Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци - ванредни професор, редовни професор на предметима Радно право и Социјално право.
Функције и мандати
 • 2006 - данас --- Посланик у Народној скупштини Републике Српске;
 • 2006 - данас --- Предсједник Законодавног одбора Народне скупштине Републике Српске ;
 • 2000 - 2002 --- Предсједавајући и замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 • 1996 - 1998 --- Посланик у Народној скупштини Републике Српске.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учесник на многим скуповима, од којих се могу издвојити годишњи скупови на којима редовно или повремено учествује као професор Радног и социјалног права, као што су скупови које организује Удружење правника РС у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Бањој Луци; Удружење за Радно право и социјалну заштиту Републике Српске; Удружење за Радно право Србије. -Учествовао на многим међународним скуповима организованим у оквиру истраживачких пројеката и другим скуповима посвећених питањима из Радног и социјалног права, посебно хармонизацији нашег права са правом ЕУ. Аутор преко 80 научних и стручних чланака радова објављених у часописима и зборницима радова са научних и стручних скупова.
У својству експерта за радно и социјално право учесник неколико истраживачких пројекта организованих од стране међународних организација и универзитета из европских држава. У својству члана експертске групе Владе Републике Српске и предсједника Удружења за Радно право и социјалну заштиту Републике Српске учествовао у изради закона из области радног и социјалног права.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.