Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

КРИМИНАЛИСТИЧКО - ФОРЕНЗИЧКА КЛИНИКА

ПРОГРАМ РАДА

ПРОГРАМ РАДА

Седмица

Назив теме / модула

Водитељ

I седмица
(децембар 2015)

Увод у клинику
I предавање – тема: Криминалистички и форензички садржај истраге

Проф.др Миодраг Симовић,
Доц.др Миле Шикман

Први дио

II седмица

(децембар 2015)

II предавање – тема: Савремени криминални феномени (тероризам – нови феномени, организовани криминалитет – нови феномени, високотехнолошки криминалитет)

 

Доц.др Миле Шикман

III седмица

(децембар 2015)

III предавање – тема: Савремене методе сузбијања тешких кривичних дјела (специјалне истражне радње, посебна оперативна техника, рачунарска форензика, дигитални докази)

Доц.др Миле Шикман
Истакнути стручњак из праксе

Други дио

 

IV седмица

(јануар 2016)

Студија случаја окончане криминалистичке обраде кривичног дјела разбојништва - Гледање и анализа писаних, фото, видео и других материјала о спроведеним радњама доказивања: увиђај, вјештачење, реконструкција, претресање и испитивање окривљеног код кривичног дјела разбојништва

 

Доц.др Миле Шикман,
Истакнути стрчњак из праксе

 

V седмица

(јануар 2016)

Студија случаја окончане криминалистичке обраде кривичног дјела убиства - Гледање и анализа писаних, фото, видео и других материјала о спроведеним радњама доказивања: увиђај, вјештачење, реконструкција, претресање и испитивање окривљеног код кривичног дјела убиства

 

Доц.др Миле Шикман,
Истакнути стрчњак из праксе

 

VI седмица


(фебруар 2016)

Студија случаја окончане криминалистичке обраде кривичног дјела силовања - Гледање и анализа писаних, фото, видео и других материјала о спроведеним радњама доказивања: увиђај, вјештачење, реконструкција, претресање и испитивање окривљеног код кривичног дјела силовања

Доц.др Миле Шикман,
Истакнути стрчњак из праксе

 

VII седмица


(фебруар 2016)

Криминалистичка анализа акције ''Трокут'' - Криминалистичка акције под називом "Трокут" изведена је по наредби Суда Босне и Херцеговине, а по предходном обраћању ЕВРОПОЛ-а, везано за криминалну групу која се бави производњом и пуштањем у промет фалсификованих новчаница Евра.

 

Доц.др Миле Шикман,
Истакнути стрчњак из праксе

 

VIII седмица (март 2016)

 

Криминалистичко - форензичка идентификација: основи дактилоскопске класификације и Вучетићев систем дактилоскопске класификације – појам и методи идентификације – идентификација помоћу фото-робота, идентификација помоћу ДНК теста, фоноскопски метод идентификације

Доц.др Миле Шикман,
Истакнути стрчњак из праксе (форензичар, кримналистички техничар)

 

IX седмица

(март 2016)

Криминалистичко – форензички аспекти дигиталних доказа: Дигитални докази и медијуми, значај правилног сакупљања дигиталних доказа, идетификација дигиталних доказа, методе сакупљања и похрањивања дигиталних доказа

Доц.др Миле Шикман,
Истакнути стрчњак из праксе

Трећи дио

 

 

X седмица

(март 2016)

Криминалистичко ‑ форензичка сцена (лице мјеста кривичног дјела): Примарна – форензичар на месту криминалног догађаја обрађује сцену криминалног догађаја директном применом оперативних форензичких метода за идентификацију особа, предмета и трагова материјала (несесери, фотографски уређаји, термовизијски системи, тестови, оперативне базе података...); секундарна – у форензичким лабораторијама врше се: обрада прикупљеног материјала с примарне сцене криминалног догађаја, компарације, верификације, идентификације особа, органских и неорганских материјала – доказни материјал; реконструкција догађаја криминалистичко-форензичке сцене

 

Доц.др Миле Шикман,
Истакнути стрчњак из праксе (форензичар, кримналистички техничар)

 

XI седмица

(март 2016)

Практична вјежба у симулованим условима (школска полицијска станица, ситуациони стан, форензичка лабараторија) - Рјешавање задатака у виду датих криминалистичко-тактичких ситуација по појединим кривичним дјелима, постављање верзија и разјашљавање случаја

Проф.др Миодраг Симовић,
Доц.др Миле Шикман
Истакнути стручњак из праксе

 

XII седмица

(април 2016)

Практична вјежба у симулованим условима (школска полицијска станица, ситуациони стан, форензичка лабараторија) – примјена специјалних истражних техника, тајно фотографисање, тајно праћење и техничко снимање лица и предмета, симуловани правни послови

Проф.др Миодраг Симовић,
Доц.др Миле Шикман
Истакнути стручњак из праксе

 

 

XIII седмица

(април 2016)

Посјета и практични рад у државним органима која се баве сузбијањем криминалитета – Окружни суд Бања Лука (Кривично - прекршајно одјељење, Посебно одјељење за сузбијање организованог и најтежих облика привредног криминала); Окружно тужилаштво Бања Лука (Посебно тужилаштво за сузбијање организованог и најтежих облика привредног криминала - Специјално тужилаштво)

 

Проф.др Миодраг Симовић,
Доц.др Миле Шикман
Судије и тужиоци

 

 

XIV седмица (април 2016)

Посјета и практични рад у државним органима која се баве сузбијањем криминалитета – Министарство унутрашњих послова Републике Српске (Управа криминалистичке полиције, Јединица за сузбијање организованог криминалитета, Управа за борбу против тероризма и екстремизма, Криминалистичко – форензички центар)

Проф.др Миодраг Симовић,
Доц.др Миле Шикман
Полицијски службеници

XV седмица

(мај 2016)

Додјељивање диплома
Завршетак клинике

Проф.др Миодраг Симовић,
Доц.др Миле Шикман