Програм стипендирања дипломских и постдипломских студија за академску 2019-2020. годину

С циљем промоције развоја људских ресурса и изградње капацитета земаља у развоју, те подстицања међународне размјене у пољима образовања, културе, комуникација, науке и технологије, и унапређења пријатељства међу људима, у сарадњи UNESCO и Владе Народне Републике Кине је отворен позив за програм стипендирања дипломских и постдипломских студија за академску 2019-2020. годину.

Стипендије у трајању од једне године се нуде на одређеном броју кинеских универзитета. Информације о понуђеним областима студирања се могу наћи на веб страници China Scholarship Council (CSC) : http://www.campuschina.org/universities/index.html

Кандидати морају испуњавати сљедеће критерије: да су држављани Босне и Херцеговине; да су млађи од 45 година и имају најмање завршене двије године основних студија (за генерални програм), односно да су млађи од 50 година и да имају најмање завршене мастер студије или да имају минимално звање ванредног професора (за сениор програм); да одлично знају енглески језик и да су доброг физичког и менталног здравља.

Апликациони образац је потребно попунити путем онлајн апликације на wеб страници: http://www.csc.edu.cn/studyinchina (при регистрацији користити Agency number 00001).

Након попуњавања онлајн апликације, апликациони образац и дефинисане пратеће документе је потребно доставити у штампаној и електронској форми (на ЦД-у) Државној комисији БиХ за UNESCO најкасније до 1. марта 2019. године на адресу:

Министарство цивилних послова БиХ, Државна комисија БиХ за UNESCO, Трг БиХ 1, 71 000 Сарајево, са назнаком: Пријава за UNESCO – Great Wall of China стипендије за 2019-2020. годину.