Промовисана монографија „(Не)оправданост декриминализације кривичних дјела клевете и увреде у кривичном законодавству Босне и Херцеговине, Србије и сусједних земаља“

На Правном факултету дана 12.03.2019. године одржана је промоција монографије мастер правника Антонија Живковића која носи назив „(Не)оправданост декриминализације кривичних дјела клевете и увреде у кривичном законодавству Босне и Херцеговине, Србије и сусједних земаља.“

Издавач ове монографије је Алумни клуб, Правног факултета, а рецензенти су проф. др Иванка Марковић редовни професор на Правном факултету у Бањој Луци и доцент др Иван Ђокић са Правног факултела Универзитета у Београду. Монографијa представља проширену верзију мастер рада коју је аутор радио под менторством проф. др Зорана Стојановића и одбранио на Правном факултету Универзитета у Београду.

У монографије се даје анализа законских рјешење проблематике увреде и клевете одабраних земаља и то: Босне и Херцеговине, Србије, Македоније, Црне Горе, Хрватске, Словеније, али и земаља које имају богату правну традицију, као што су Њемачка, Аустрија и Швајцарска.