Прва година студија Правног факултета заснована је на упознавању са појмом права и правне науке. Студенти се на овој години сусрећу са предметима који представљају увод у озбиљније проучавање права.

У првој години студија студенти су дужни да слушају 7 (седам) обавезних предмета и 1 (један) изборни предмет, који студенти сами бирају.

Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета, односно страних језика.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар 

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. ОС07ТДП Теорија државе и права Обавезни 10 5+2 /
2. ОС07ЕКО Основи економије за правнике Обавезни 7 4+2 /
3. Основи социологије са социологијом права Обавезни 7 4+2 /
4. ОС07ОДП Општа историја државе и права Обавезни 6 3+2 /
5. ОС07РИП Римско право Обавезни 10 / 5+2
6. ОС07НДП Национална историја државе и права Обавезни 7 / 4+2
7. Правна етика Обавезни 7 / 4+2
8. ОС07ЕПТ Енглеска правна терминологија Изборни 6 / 4+2
9. Руска правна терминологија Изборни 6 / 4+2
10. / Латински језик / / / /