Рачунарски центар Правног факултета Универзитета у Бањој Луци има за циљ управљање рачунарском инфраструктуром факултета, што подразумјева послове пројектовања, имплементације и одражавања рачунарске мреже и информационог система факултета у сарадњи са Универзитетским рачунарским центром. Рачунарска мрежа факултета базирана је на серверу под оперативним системом Windows Server 2008 са конфигурисаним Active Directory сервисом и Data Storage, при чему је корисницима омогућено да користе савремене мрежне сервисе и ресурсе.

Мрежни администратор

Милан Ћелић
Број телефона: (051) 339-027
Локал: 127
E-mail: milan.celic@unibl.org
Радно вријеме: 08-16
Број кабинета: 8 (приземље)

Мрежна инфраструктура

Мрежна инфраструктура представља основу комуникационог система повезујући кориснике са апликацијама, интернетом, студентима и спољним сарадницима. Рачунарска мрежа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је типа клијент/сервер. Факултет располаже са преко 100 клијентских рачунара, 10 IP камера, 6 видеоконференцијских камера, 7 видео-пројектора и мноштвом друге мултимедијалне опреме која има за циљ побољшање квалитета наставног и научног процеса.

Клијентским рачунарима и рачунарским уређајима управља се помоћу сервера који је смјештен у Рачунарском центру факултета. Сервер корисницима пружа савремене сервисе и базе података, те обезбјеђује сигурност података и побољшање перформанси. Студенти имају могућност бесплатне употребе рачунара у Студентском интернет клубу, као и повезивање лаптопа/таблета/телефона на Wi-Fi мрежу која покрива цијели факултет.

Факултетски информациони систем

Факултетски информациони систем (ФИС) је најновији информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на Правном факултету. Пружа подршку организовању и извођењу наставе на основним академским, дипломским академским (мастер) и докторским академским студијама. Омогућава праћење и евидентирање комплетног досијеа студената, као и планирање плаћања школарина (могућност евидентирања плаћања на рате). Омогућава подршку организовању испитних рокова, условљавања пријаве испита уз могућност пријаве испита преко интернета. Систем обухвата апликацију за студентску службу, web портал за студенте и web портал за запослене.

Информациони систем ФИМЕС

ФИМЕС је информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, финансијско пословање, вођење књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената. Да би се олакшао опис система, као и сагледавање функционалности које овај систем обезбјеђује, систем је подјељен на модуле. Основни пакет за вођење поменутих евиденција и успјешну подршку свим сегментима пословања, чине следећи модули: Државне класификације, финансијски и остали шифарници, Организациона структура, Евиденција запослених, Евиденција избора у звања, Радне листе (листе присутности на раду), Обрачун и исплата зарада, Евиденција уговорно ангажованог особља итд.

Google Apps for Education

Правни факултет посједује лиценцу компаније Google да користи mail сервере ове компаније, тако да запослени на факултету службеној електронској пошти могу да приступају помоћу Gmail-а. Осим тога, Google Apps for Education пружа на располагање складиште података (Data Storage) у које могу да се постављају датотеке, те да се дијеле међу корисницима чиме је имплементиран концепт познат под називом рачунарство у облаку. Корисници имају могућност креирања група, блога, употребу Google мапа и chat-а.