Радна посјета ревизорског тима DAAD-a Правном факултету

Радна посјета ревизорског тима DAAD-a Правном факултету

Ревизорски тим њемачке Агенције за високо образовање (DAAD) посјетио је 2 и 3. октобра 2023. године Правни факултет у оквиру пројекта „“Bologna Hub Peer Support II“ посвећен унапређењу квалитета наставног процеса на Правном факултету. Том приликом, независни ревизори, др Соња Микеска (Sonja Mikeska) и Колин Тук (Colin Tück), одржали су дводневну радионицу на којој су учествовали чланови пројектног тима Правног факултета и спољни партнери.

Радионица је првенствено била посвећена актуелним темама, као што су усклађеност наставног плана и програма са потребама тржишта, правилна примјена ECTS бодовног система и изазови увођења микрокредита, као и признавање претходно стеченог знања.

На основу идентификованих постојећих проблема у поменутим областима, ревизорски тим је сачинио препоруке за даљу имплементацију пројекта, чији наставак се очекује у прољеће 2024. године.