Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Радно и социјално право

Мастер студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Индивидуално радно право 3+1 10
2. Колективно радно право 3+1 10
3. Радни спорови 3+1 10
4. Изборни предмет 2+1 5
5. Изборни предмет 2+1 5
6. Завршни рад 20
Листа изборних предмета Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Међународно радно право
2. Европско радно право
3. Социјално право
4. Право заштите на раду
4. Аутономно радно право
7. Страни језик – Правна терминологија – ( Енглески или Руски )