РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ПО САЛАМА И МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ИСПИТУ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ПО САЛАМА И МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ИСПИТУ

Овдје можете погледати распоред одржавања испита на I циклусу студија по салама, као и распоред испитних термина за студије II циклуса по студијским програмима из 2011. и 2019. године. Такође, објављен је распоред испитних термина на докторским студијама по студијском програму из 2019. године. 

Молимо студенте да испите пријављују путем ФИС-а, уз обавезно придржавање рока од 72 часа прије почетка испита. Накнадне молбе за одобравање приступања испитима неће бити одобраване, без обзира на разлог, како би се наставницима и сарадницима омогућило да изврше благовремени увид у тачан податак о броју пријављених кандидата, у циљу сачињавања интерних распореда и подјеле пријављених кандидата у мање групе, поготово на наставним предметима за које буде пријављен већи број кандидата.

Студентима ће на самом испиту бити омогућено да остваре до 100 бодова, које су у редовним условима требали стицати путем предиспитних обавеза. С друге стране, резултати реализованих предиспитних обавеза у периоду од 12.03.2020. године до краја извођења наставе, биће у потпуности признате.

Приликом приступања испитима, сви се морају придржавати прописаних мјера заштите и упутстава Института за јавно здравство РС, као и Сената Универзитета у Одлуци о организацији испита у академској 2019/20 години.

Дакле, постоји обавеза употребе маски за све присутне у просторијама Факултета, као и предузимање мјера личне и респираторне хигијене, дезинфекција руку на улазу у просторије у којима ће се организовати испит (амфитеатар, сала 48, сала 49, сала 68, сала 69 и сала 78) и придржавање физичке дистанце од најмање два метра између свих присутних лица на испиту. У складу с тим, биће могућ само ограничен број присутних у амфитеатру и салама, уз придржавање правила „сваки други ред, свака трећа клупа“.