Распоред одржавања вјежби из наставног предмета Кривично процесно право

Распоред одржавања вјежби из наставног предмета Кривично процесно право

Распоред одржавања вјежби из наставног предмета Кривично процесно право

(електронска судница)

 

  1. 11. 2019. године 12-14 часова

Др Миодраг Бајић, замјеник Главног републичког тужиоца – специјални тужилац

 

  1. 12. 2019. године  12-14 часова

Др Миодраг Бајић, замјеник Главног републичког тужиоца – специјални тужилац

 

  1. 12. 2019. године 12-14 часова

Др Миодраг Бајић, замјеник Главног републичког тужиоца – специјални тужилац

 

  1. 12. 2019. године  15-17 часова 

Данијела Миловановић, судија Врховног суда Републике Српске

 

  1. 12. 2019. gодине  15-17 часова

Данијела Миловановић, судија Врховног суда Републике Српске

 

  1. 12. 2019. године  15-17 часова

Данијела Миловановић, судија Врховног суда Републике Српске