Реализована презентација резултата пројекта „Правични тржишни услови за конкурентност у јадранском региону“, 1. 12. 2022. године на Правном факултету

Реализована презентација резултата пројекта „Правични тржишни услови за конкурентност у јадранском региону“, 1. 12. 2022. године на Правном факултету

Презентација резултата пројекта под називом „Правични тржишни услови за конкурентност у јадранском региону“ (енг. Fair Market Conditions for Competitiveness in the Adriatic Region), који je реализовала Организација за економску сарадњу и развој (енг. OECD) у сарадњи са више универзитета, међу којима је и Универзитет у Бањој Луци, одржана је 1. 12. 2022. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Тема презентације била је „Креирање економске реформе као подршка правичним тржишним условима у Босни и Херцеговини“ (енг. Economic reform making in support of fair market conditions in Bosnia and Herzegovina), а резултате пројекта је презентовао Хендрик Босхамер (енг. Hendrik Bosshammer), пројект менаџер Одјељења за југоисточну Европу при Директорату за глобалне односе и сарадњу у Организацији за економску сарадњу и развој. Презентацији је присуствовао и доц. др Бојан Влашки, продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу, који је био и координатор Универзитета у Бањој Луци и представник Правног факултета на наведеном пројекту.