Резултати анкете о електронској настави

Резултати анкете о електронској настави

Као што је познато, на Правном факултету се од 23. марта 2020. године настава изводила електронским путем за редовне студенте I циклуса студија из укупно 18 наставних предмета.

Провјерили смо колико студенти прате електронску наставу и да ли су задовољни њеном реализацијом, те да ли имају приједлоге за њено унапређење.

Анкета, коју смо тим поводом припремили, је била анонимна и односила се на студенте који тренутно похађају једну од четири студијске године I циклуса студија.

Резултати анкете, која се налази на web страници Факултета, показују да је коришћење аудио и видео записа, односно, непосредна комуникација путем одговарајућих платформи, најпожељнији облик извођења наставе међу студентима, који им може пружити највише могућности за савладавање градива у условима када редовна настава не може да се изводи.

Такође, значајна већина студената прати овај облик наставе и активно учествује у изради задатака или колоквијума, у достављању реферата и семинарских радова, и сличним активностима.