Резултати анкете

Резултати анкете

Тренутни резултати анкете, која се налази на web страници Факултета, показују да је коришћење аудио и видео записа, односно, непосредна комуникација путем одговарајућих платформи, најпожељнији облик извођења наставе међу студентима, који им може пружити највише могућности за савладавање градива у условима када редовна настава не може да се изводи.

Такође, значајна већина студената прати овај облик наставе и активно учествује у изради задатака или колоквијума, у достављању реферата и семинарских радова, и сличним активностима.

Студентску анкету о квалитету реализације електронске наставе  још увијек можете попунити ОВДЈЕ.