РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ИЗБОРНОГ И ПАРЛАМЕНТАРНОГ ПРАВА

Резултате првог колоквијума из Изборног и парламентарног права можете видити у приложеном документу.