РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ MEЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Резултате првог колоквијума из Међународног кривичног права можете видити у приложеном документу.