РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Резултате првог колоквијума из права Интелектуалне својине можете видити у приложеном документу.