РЕЗУЛТАТИ / Управни поступак и управни спор

Резултати завршног испита из наставног предмета Управни поступак и управни спор, одржаног дана 20. 9. 2023. године

 Р. бр.         Име, презиме и број индекса                                                            Оцјена

  1. Стефан Рауш (37/18)                                                                                          6
  2. Невена Гашић (6/14)                                                                                           5
  3. Јелена Јанковић (247/12)                                                                                    5

Предаја индекса за упис оцјене биће извршена у пондјељак 25. 9. од 11 часова у кабинету бр. 11 на Правном факултету код асистента Марка Ромића.

У Бањој Луци, 21. 9. 2023. године                                                   

 доц. др Бојан Влашки, с. р.