„Сајић Consulting“ д.о.о. Бања Лука организује правну обуку

„Сајић Consulting“ д.о.о. Бања Лука организује правну обуку

„Сајић Consulting“ д.о.о. Бања Лука по трећи пут организује правну обуку, под називом Академија, намијењену заинтересованима студентима да стекну конкретна и практична знања у различитим областима права која ће им бити од највећег значаја у професионалном раду. Програм обуке осмишљен је као низ часова професионалне обуке у трајању од укупно 50 часова који ће се изводити три пута седмично по два сата.

Практична обука се изводи од стране стручњака из области права који на основу свог професионалног искуства могу на најбољи начин упутити полазнике у основна питања струке и начин рјешавања специфичних питања у пракси.
Полазници ће имати прилику да прођу обуку за следеће области права:
– Радно право
– Привредно право
– Парнични поступак
– Извршни поступак
– Судски регистар и пратеће активности
– Породично и насљедно право
– Некретнине
– Накнада штете
У оквиру извођења практичне наставе планирано је одржавање симулације суђења по завршетку обуке током које ће полазници имати ментора. У протеклом периоду обезбијеђени су сигурни услови за одвијање треће Академије, како за саме полазнике тако и за професионалце који ће их обучавати, те је овај пут могуће да се обука одржи и онлајн путем.
Свим полазницима обезбијеђени су цертификати а пријаве се могу доставити до 22.10.2020. године путем мејла или лично у просторијма Сајић Consulting д.о.о. Бања Лука.
Образац за пријаву и додатне информације могу се добити путем телефона: 051/223-631, 051/223 – 642, 066/453-798 или путем мејла: info@sajicconsultong.com или www.sajicconsulting.com.