Меморандум о сарадњи са Правним факултетом из Подгорице

Меморандум о сарадњи са Правним факултетом из Подгорице

У Подгорици, 27.10.2017. године, декани Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Правног факултета Универзитета Црне Горе, потписали су Меморандум о сарадњи, у циљу промовисања и унапређења академске и културне повезаности између наведених институција.
Меморандумом је предвиђена сарадња кроз различите активности, а нарочито у облику размјене академског особља и студената, сарадње у заједничким научно-истраживачким пројектима и размјене академских публикација.