СИМУЛАЦИЈА СУЂЕЊА ПРЕДЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

СИМУЛАЦИЈА СУЂЕЊА ПРЕД
ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

На Правном факултету Универзитета у Бањалуци 02.04.2022. године одржана је симулација суђења пред Европским судом за људска права. Учествовали су студенти, полазници Клинике о људским правима, а која се одржава на Правном факултету под руководством проф. др Љиљане Мијовић.
Учесници су били подијељени у двије екипе – заступници подносиоца представке и заступници државе. Хипотетички случај се тицао питања заштите права на слободу изражавања и конфликта овог права са правом на приватност. Судско вијеће су чинили: проф. др Љиљана Мијовић, проф. др Валерија Шаула и Јелена Цвијетић, в.д. заступника Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права. Тим заступника државе је проглашен за побједника, док је Лана Самарџија, апсолвент, проглашена за најбољег говорника. Студенте су за симулацију спремали виши асистенти Оливера Шево Гребенар, ма и Игор Поповић, ма.